Om ditt köp

Byten & Öppet köp

Inget öppet köp på växter, lök och frö, byte inom 5 dagar mot kvitto. Etiketter ska sitta kvar. Växten ska vara i ursprungligt skick, ej planterad. Förpackningen obruten.

Öppet köp i 7 dagar, mot uppvisande av kvitto, på krukor, inredning och torrvaror. Produkt och förpackning ska vara i ursprungligt skick.

Inget öppet köp eller byte på prisnedsatta varor.

Reklamation ska göras senast:

Vårköp: (mars-maj) tidigast efter två månader och inom fem månader.
Sommarköp: (juni-september) inom två månader
Höstköp: (oktober-november) senast 31 maj nästkommande år

För samtliga växter gäller en sortgaranti i 2 år, i enlighet med konsumentköplagen. En sortgaranti innebär friska och sortäkta plantor.

Garantin omfattar inte:
 • Perenner, krukväxter samt säsongsväxter.
 • Vinterskadade växter eller växter som drabbats av tjältorka.
 • Städsegröna växter som planterats efter den 31 oktober.
 • Växter som planterats i krukor, urnor eller på annat sätt ovan jord.
 • Växter som inte fått rätt skötsel och förutsättningar för god etablering.
 • Växter som efter inköp drabbats av sjukdomar, skadedjur och viltskador.
 • Buxbom som efter inköp smittats av buxbomssvampen.
 • Bambu som blommar.
 • Klematis som drabbats av vissnesjukan.
 • Transportskador eller planteringsskador.
 • Växter med sämre härdighet, eller ej härdiga i Sverige.
 • Växter till nedsatt pris.

För att garantin ska gälla ska kassakvitto kunna uppvisas. Kassakvittot är din garantisedel.

Byten & Öppet köp
Jontes kollektion

De svarta produkterna från Jontes kollektion är gjorda i lera och utseendet kan förändras av vatten, väder och vind. För att fräscha upp den svarta färgen så finns det speciell krukfärg att köpa i butiken. Produkterna behöver förvaras torrt under vintern.