Höstrean blir ännu bättre. Nu är det följande procentsatser som gäller.

Prydnadsgräs    50%

Bambu                30%

Klängväxter       70% (gäller ej solitärer)

Bärbuskar          50%

Rosor                  50%

Perenner            70%

Buskar                50%

 

Gäller ej japanska lönnar eller vintergröna växter.