Gräsmatta

Renovering av gräsmatta

Om man tycker att gräsmattan har blivit dålig på grund av torka, ogräs, mossa eller annat, men inte vill göra om allt från grunden så kan man istället renovera den.

Börja med att ta bort rotogräs såsom maskrosor, groblad etc.

Därefter kan man vertikalskära. Det innebär att man maskinellt skär hål i gräsmattans övre lager. Man skär i gräsmattans rötter vilket stimulerar den till att skjuta nya skott. Det gör även att luft och vatten lättare kan komma ner i jorden till gräsmattans rötter.

Har man mossa i gräsmattan ska man vara försiktig med att vertikalskära då detta kan sprida mossan till andra delar av gräsmattan. I dessa fall bör man först skära ytor utan mossa och sedan ytor där mossa finns. Räfsa sedan ihop mossan och släng eller bränn den. Undvik att räfsa ut uppriven mossa på mossfria ytor.

Efter vertikalskärning och räfsning bör man toppdressa med dressjord, dvs lägga ut ett tunt lager jord. Dressjord är en jord anpassad för just gräsmatta. Den innehåller mer finfördelad jord, som kommer ner mellan grässtråna, samt näring som lämpar sig till gräsmatta.

Generellt säger man att det behövs ca 10 liter/kvm men det kan variera. Har du gropar och svackor kan dessa fyllas upp i nivå med resten av ytan. Tänk dock på att om befintlig gräsmatta ska kunna växa genom det nya jordlagret måste minst 1 cm av grässtrået sticka upp ur jorden.

Nu är det dags att så gräsfrön och det gör man enklast med en såmaskin, men är man noggrann kan man göra det för hand. Fröna är ljusgroende och får inte myllas ner för långt utan bör ligga väldigt ytligt.

Välj ett gräsfrö som är anpassat till läget och till hur gräsmattan ska användas. Skuggtåligt gräs till skuggiga ytor, ett gräs som tål att klippas sällan till vildare och mer naturlika områden och en tålig och robust sort till ytan där barnen ska spela fotboll.

Håll sedan ytan fuktig så att fröna kan gro och växa.

Anlägga en ny gräsmatta

Vid nyanläggning av gräsmatta är det bra att först jordförbättra. En sandig jord behöver blandas upp med en mullrik jord som torvmull eller liknande. En lerjord blandas med fördel med mull såsom torvmull men även med lite grövre sand eller grus. Detta fräser man enklast ner med en jordfräs.

Kratta sedan bort stenar, pinnar, rötter.

Den luckrade jorden behöver sedan packas så att man kan gå på ytan utan att det blir avtryck. Man kan använda sig av en gallervält eller helt enkelt trampa över ytan med fötterna.

I regel blir ytan lite ojämn efter detta och måste planas ut med en räfsa så den blir helt plan. Tänk på att gräsmattan ska slutta från huset.

Nu är det dags att så gräsfrön och det gör man enklast med en såmaskin, men är man noggrann kan man göra det för hand. Fröna är ljusgroende och får inte myllas ner för långt utan bör ligga väldigt ytligt.

Välj ett gräsfrö som är anpassat till läget och till hur gräsmattan ska användas. Skuggtåligt gräs till skuggiga ytor, ett gräs som tål att klippas sällan till vildare och mer naturlika områden och en tålig och robust sort till ytan där barnen ska spela fotboll.

När fröna är på plats använder man sig av gallervälten på ytan för att fröna ska få god kontakt med jorden.

Håll sedan ytan fuktig så att fröna kan gro och växa.

Vattna lite men ofta. För mycket vatten på en gång kan göra att fröna flyter omkring och gräsmattan blir ojämn.

Klipp sedan inte gräset förrän det är ca 6-7 cm högt, och klipp aldrig mer än 1/3 åt gången.