Gödning kommer i många olika former, med olika fördelning av N (kväve), P (fosfor) och K (kalium). Kväve stimulerar tillväxten och bladen. Fosfor bildar kolhydrater och främjar knoppsättning, blomning och skörd. Kalium bidrar till vinterhärdigheten. Tillsammans med micronäringsämnen som exempelvis mangan, järn och bor bildas olika sammansättningar som passar växternas skiftande behov.

Gödning

En gräsmatta behöver mycket kväve för att orka växa och vara grön då den klipps ofta. Många sorters gräsmattegödsel har därför en kvävehalt som ligger runt 20%. Dessutom finns det gödningssorter som bekämpar mossa på olika vis eller i viss mån förebygger så att ogräsfrön inte gror.

En ros eller en klematis mår däremot inte särskilt bra av för mycket kväve då den kan dra på sig sjukdomar och blomningen kan utebli. Rosornas immunförsvar kan också försvagas av mycket kväve och de kan då angripas av olika svampar. En del rosgödning innehåller godartade svampar som ska minska risken för angrepp av de elaka.

Surjordsväxter som rhododendron, magnolior, blåbär och japanska lönnar behöver jord med lågt pH för att kunna tillgodogöra sig gödning ordentligt och då är det viktigt att de får en gödning som inte innehåller pH-höjande kalk.

Förutom ovan nämnda så finns det även speciell gödning till pelargoner, tomater, chili, grönsaker, citrus och orkidéer. Det är sammansättningar som är speciellt framtagna för att ge växterna exakt vad de behöver.

För växter som inte har specifika krav passar en ’allmän’ gödning som exempelvis Stroller Blå (tidigare Blåkorn), Vitagro, Allroundgödsel och hönsgödsel.

Kogödsel kan man använda både som gödning och som jordförbättrare. Den är mumma för alla jordar, sandiga som leriga. Tack vare sitt tämligen låga näringsinnehåll kan den användas när som helst på året men framförallt tidigt på våren. Få saker är så tillfredsställande som när man på vårkanten, efter att man klippt och rensat bort allt visset från fjolåret, myllar ner brunsvart kogödsel i alla rabatter. Då lyser vårlökar och spirande perenner lite extra.

Förutom alla ovan nämnda näringspreparat finns benmjöl och blodmjöl. Benmjöl består av alla tre macronäringsämnena NPK. Den är långsamverkande och är mycket bra att ge till lökväxter, speciellt vid nyplantering men även efter blomning, samt till klematis. Blodmjöl är i sin tur rent kväve, N, och är snabbverkande. Detta används främst till gröna växter.

Sist men inte minst finns det höstgödning, ibland kallad PK-gödning. Denna gödning innehåller enbart fosfor och kalium, PK, och är helt fri från kväve. Kväve vill man undvika sent på säsongen då det stimulerar tillväxt. På hösten vill man att växterna ska gå i vintervila och inte lägga sin energi på att tillverka nya späda skott som kan frysa bort i kylan. Fosfor och kalium kan man ge för att främja knoppsättning och blomning nästa år samt hjälpa växten överleva vintern på bästa sätt.

De leverantörer vi samarbetar med är Bayer, Skånefrö, Algomin, Nelson Garden, Miljöcenter och Neudorff.