Äpple2

Jordförbättring

Tung kompakterad lerjord – ogödslad torv/naturtorv, planteringsjord, barkmylla

Sandblandad jord – gödslad torv/växttorv, planteringsjord

Planteringsgrop

Gräv en planteringsgrop ca 60-70 cm djup & bred grop (rekommenderat minimum mått på grop)

Fyll på med ny jordblandning i gropen & trampa till lätt i botten av gropen så att den nya jorden sätter sig.

Placera trädet i planteringsgropen och mät så att trädet hamnar i RÄTT NIVÅ = Marknivå

OM INTE, lyft trädet och fyll på med mer planteringsjord tills trädet hamnar i RÄTT NIVÅ = MARKNIVÅ. OBS! Placera EJ trädet djupare!

Fyll sedan på med mer planteringsjord runt om rotklumpen i gropen i omgångar och trampa till med hälen. Upprepa detta tills trädet står i RÄTT NIVÅ = MARKNIVÅ.

Slå ner uppbindningsstolpar utanför trädets rotklump nere i gropen, gör uppbindning därefter.

Vattning & skötsel

Vattna rikligt & noggrant med lågt vattentryck, låt vattnet sjunka & upprepa processen igen. Vattna mycket och regelbundet under första året, därefter vid behov.

Ingen gödning ska tillföras under det första året!

Uppbyggnadsbeskärning påbörjas ett år efter utförd plantering.