Här får du tips & råd om hur du planterar, vilken jord som passar för olika växter och vilka odlingszoner som finns.

Specialjordar att använda vid plantering.

Att använda specialjord är ett sätt att skräddarsy jordmiljön för att gynna de växter du vill odla. Det är viktigt att välja rätt typ av specialjord baserat på växtens behov och de förhållanden som råder i din trädgård eller odling.

Gödsel innehåller viktiga näringsämnen som kväve, fosfor och kalium, samt spårämnen som järn, magnesium och zink. Dessa näringsämnen är avgörande för växternas tillväxt, blomning och fruktproduktion.

Gräsmatta

Genom att regelbundet vårda och underhålla sin gräsmatta kan man skapa en trädgårdsmiljö som är vacker, funktionell och ekologiskt hållbar.

Uppbindningar

Att binda upp växter är en viktig del av trädgårdsarbete för att stödja deras tillväxt, förhindra att de böjer sig eller knäcks, och förbättra luftcirkulationen.

Zonkarta

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Nedan finns information från Svensk Trädgårds hemsida. Klicka nedan för en större version.

Plantera träd

Våra bästa råd till dig som ska plantera ett träd. Läs om jordförbättring, planteringsgropen och vattning.