Tips & råd

Här får du tips & råd om hur du planterar, vilken jord som passar för olika växter och vilka odlingszoner som finns. Fråga också gärna om råd i butiken.

Specialjordar att använda vid plantering.

Det finns en del jordar som är bättre för olika växter så att dessa kan trivas och må bra.
Se några exempel nedan.

Rhododendronjord,
ogödslad torv:

Rhododendron
Magnolia
Ljung
Azalea
Blåbär/Lingon
Olvonsläktet
Japanska lönnar
Mfl

Rosjord

Rosor
Klematis

Urnjord

De flesta växter i kruka

P-jord

Jordens ’Rolls Royce’

Tips och råd - jord

Plantering av träd

Jordförbättring

Tung kompakterad lerjord – ogödslad torv/naturtorv, planteringsjord, barkmylla

Sandblandad jord – gödslad torv/växttorv, planteringsjord


Planteringsgrop

Gräv en planteringsgrop ca 60-70 cm djup & bred grop (rekommenderat minimum mått på grop)

Fyll på med ny jordblandning i gropen & trampa till lätt i botten av gropen så att den nya jorden sätter sig.

Placera trädet i planteringsgropen och mät så att trädet hamnar i RÄTT NIVÅ = Marknivå

OM INTE, lyft trädet på ntt och fyll på med mer planteringsjord tills trädet hamnar i RÄTT NIVÅ = MARKNIVÅ. OBS! Placera EJ trädet djupare!

Fyll sedan på med mer planteringsjord runt om rotklumpen i gropen i omgångar och trampa till med hälen. Upprepa detta tills trädet står i RÄTT NIVÅ = MARKNIVÅ.

Slå ner uppbindningsstolpar utanför trädets rotklump nere i gropen, gör uppbindning därefter.


Vattning & skötsel

Vattna rikligt & noggrant med lågt vattentryck, låt vattnet sjunka & upprepa processen igen. Vattna mycket och regelbundet under första året, därefter vid behov.

Ingen gödning ska tillföras under det första året!

Uppbyggnadsbeskärning påbörjas ett år efter utförd plantering.

 

Zonkarta

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Nedan finns information från Svensk Trädgårds hemsida. Klicka här eller på kartan för att se en större version.

Svensk Trädgårds zonkarta – en vägledning för växtval

Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Det är inte självklart att de ”högsta” zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden för kortas ju högre upp man kommer.

Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma. Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar.

Läs mer om zonkartan på zonkartan.se Eftersom klimatet håller på att förändras kan
det i Sverige t ex komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong.

Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

Zonkarta