Hagelskottsjuka på lagerhägg

Hagelskottsjuka är en svamp, Stigmina carpophila, som kan drabba bland annat lagerhägg. Bladen får rödaktiga/bruna fläckar. Dessa fläckar torkar ut och faller ur bladet. Dessa skador kan ibland misstas för gnag från öronvivel.

Det man kan göra för växten är att vattna och gödsla den så den mår bra och kan bättre stå emot angrepp. Finns ingen annan behandling.

Vid nyplantering är lagerhägg ofta stressad och är då lättare mottaglig för angrepp av hagelskottsjuka, detta brukar ge med sig allt eftersom den etablerar/rotar sig.