Persika och nektarin kan ibland få förtjockade buckliga blad pga svampen, Taphrina deformans. Dyker oftast upp tidigt vår när temperaturen ligger på 4-8 grader i fuktigt väder.

De angripna bladen faller av och trädet får nya blad som sällan angrips. Dock finns svampen kvar på trädet och kan angripa det igen nästa vår.

Man kan behandla med svavelpreparatet Kumulus ca 14 dagar innan blomningen. Trädet bör också behandlas på hösten efter den fällt bladen. Resistenta sorter som ’Frost’ och ’Riga’ angrips också, dock inte lika kraftigt.