Blåbär

Vetenskapligt namn: Vaccinium

De blåbär vi köper som buskar i trädgårdsbutikerna kommer ursprungligen från Nordamerika. Arkeologiska utgrävningar tyder på att blåbär har odlats i tusentals år av ursprungsbefolkningen i USA och Canada.

Tänk att en tidig sommarmorgon kunna smyga ut barfota och plocka färska blåbär till frukostfilen.

En annan egenskap som gör blåbär odlingsvärt är de fantastiska höstfärgerna. De olika sorterna blir olika höga buskar som man med fördel kan plantera in i perennrabatten eller tillsammans med andra buskar.

Blåbär är en surjordsväxt som trivs i mullrika jordar med lågt pH. Plantera i rhododendronjord eller ogödslad torv. Gödsla med rhododendrongödning under säsongen och lägg gärna ett lager (ca 5 cm) ogödslad torv runt busken varje vår. Det hjälper till att hålla jorden sur och mullrik. Se dock till att lämna någon decimeter fri runt stammen.

Plantera ett par olika sorter som kan pollinera varandra så får ni förlängd bärsättningen och bättre produktivitet. Ni får dessutom bär med olika smaker och i varierande storlekar.

Kan beskäras vår el höst efter skörd. Föryngringsbeskärning bör göras kontinuerligt.