Rhododendron

Vetenskapligt namn: Rhododendron

Rododendron växer vilt över stora delar av världen. Som trädgårdsväxt finns det över 1000 olika sorter som blir fler för varje år. Sorterna varierar i storlek från riktigt små, krypande buskar till de som blir flera meter höga.

De har vintergröna blad och blommar i många olika färger. Väljer man sorter som blommar olika tider på våren kan få lång blomning i trädgården. Färgskalan kan kombineras alltifrån en sober färgskala till ett färgsprakande potpurri. Skapa dynamik genom att plantera sorter som växer i olika höjder.

Som marktäckare runt buskarna kan exempelvis ljung, ormbunkar, myskmadra eller sockblomma planteras.

Plantera i rhododendronjord med lågt pH eller i ogödslad torv. Gödsla med rhodonendrongödning.