Vårljung

Nu har vårljungen äntligen kommit in i butiken!

Planterings och skötselråd för Erica x darleyensis: ska planteras i full sol i väldränerad jord med lågt till neutralt pH. Rhododendronjord passar utmärkt att plantera i. Beskärs måttligt efter blomning. Blomningstiden skiljer sig mellan de olika sorterna.